martes, 4 de marzo de 2008

El català no ve del llatí

7. Segons els filòlegs actuals les llengües peninsulars van desaparèixer amb l’arribada dels romans, però, ves per on, el basc es va salvar. Ho solucionen dient que l’euskera era parlat en contrades muntanyoses on no hi arribaven els romans, però això no convenç mica perquè el basc es va parlar a Pamplona fins al segle XVI, que era ben pla i ben transitat pels romans. I per què s’haurien passat al llatí la gent de les Valls d’Andorra o d’Astúries o de les valls més arraconades dels Pirineus i els bascos no? La solució lògica i evident és que no va desaparèixer cap llengua de les que van trobar aquí els romans, ni l’euskera, ni el català-valencià-balear, ni el castellà, ni el galaico-portuguès, ni cap altra. No vulguem tan mal al llatí. L’única llengua nova a la península des dels temps romans és l’anglès de Gibraltar.

8. Fernando Sánchez Dragó ha escrit una obra genial com ell, Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España. En ella es fa ressò de la teoria dels primers grans historiadors espanyols que deien que el castellà no venia pas del llatí, sinó que “coincidien”. Ni més ni menys. Pels historiadors grecs més antics se sabia que molts milers d’anys abans de Crist moltes fornades de gent van emigrar de Catalunya i Espanya cap a Itàlia i per aquell fet històric els nostres historiadors d’antany explicaven la semblança entre l’italià i el català. No recorrien al llatí. Els soldats romans es van entendre perfectament amb els hispans perquè es van retrobar amb els seus orígens.

9. En castellà tenim un filòleg modern Jorge Mª Rivero San José, una personalitat molt polifacètica, director de música de cambra, primer arqueòleg d’Atapuerca, director de revistes, gran coneixedor de Catalunya, pare de 8 fills, heterodoxe, etc. Diu: “He pedido a los miembros de la Real Academia Española que me dejaran hablar sólo una hora para demostrarles que el castellano no viene del latín. No me la han concedido”. Qui podrà desfer aquest malentès tan gros, heretat del segle XX, que diu que el català ve del llatí i que tan mal fa a la nostra malparada llengua, perquè més li valdria ser molt més antiga que no pas tenir només 1000 anys, com es creu ara?